Bestyrelse

Børns Voksenvenner Aarhus' organisation: Bestyrelse og fire arbejdende udvalg.

Du er velkommen til at melde dig til et af vore udvalg (matchning kræver en børnefaglig baggrund og at man gennemgår vores matcherforløb).

Ny bestyrelse Aarhus
Bestyrelse og suppleanter for Børns Voksenvenner Aarhus. Fra venstre: Gillian Godette, Birgitte Christensen, Malthe Melskens, Kirsten Dorthe Albæk, Lars Christensen, Frank Rixen Østerbro, Ole Kristensen, Jørgen Vester Jørgensen.
Organisation
Har du lyst til at være med i et af vore fire udvalg? Så kontakt os og hør nærmere :-) 

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt 2.4. - evt. virtuelt.

Formand
Birgitte Christensen

Næstformand
Kirsten Dorthe Albæk

Kasserer
Ole Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Malthe Melskens

Bestyrelsesmedlem
Lars Ringgaard Christensen

Bestyrelsesmedlem
Frank Rixen Østerbro

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Vester Jørgensen

1. suppleant
Gillian Godette

2. suppleant
Teitur Vágadal