Thumbnail

Advisory board

Børns Voksenvenner får løbende rådgivning fra et advisory board sammensat af dygtige fagpersoner og ledere inden for det sociale og pædagogiske samt juridiske område.

Image
Anne Dorthe Hestbæk

Anne-Dorthe Hestbæk

Anne-Dorthe Hestbæk er Forskningschef på SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvor hun leder forskningsafdelingen for Børn og Familie. Forskningsafdelingen beskæftiger sig med opvækst, levevilkår og udfordringer i velfærdsstaten for børn, unge og familier, og har et særligt fokus på befolkningsgrupper, der har udfordringer, sociale problemer, og/eller hvor velfærdsstaten har svært ved at finde gode løsninger. Anne-Dorthes egen, tidligere forskning var især koncentreret om anbragte børn og unge.

Image
Billede af Benedikte Ask Skotte

Benedikte Ask Skotte

Benedikte Ask Skotte er selvstændig konsulent og arbejder med læring i familien. Tidligere har Benedikte bl.a. arbejdet i Egmont Fondens projekt Lær for Livet, et mentorprojekt for anbragte børn. Hun har desuden været formand for foreningen Skole og Forældre gennem flere år.

Image
Billede af John Aasted Halse

John Aasted Halse

John Aasted Halse er cand.pæd.psych. og driver en rådgivningsvirksomhed, der tilbyder kurser og foredrag, konsulent-opgaver samt psykologisk-pædagogisk rådgivning og supervision inden for det sociale, pædagogiske og psykologiske område. John Aasted Halse stiller sin store viden og erfaring fra arbejdet med børn og familie, og hovedsageligt børn med dårlig trivsel, til rådighed for Børns Voksenvenner.

Image
Billede af Sanne Urbak

Sanne Urbak

Sanne Urbak er CSR-chef i IBM Danmark, og qua hendes forretningsbaggrund har hun gode forudsætninger for faglig sparring med ledelsen i Børns Voksenvenner. Hun kan desuden være med til bygge bro mellem civilsamfundet og erhvervslivet. Strategiske partnerskaber mellem erhvervslivet og civilsamfundet bliver mere og mere udbredte og sammen kan vi nå større mål til glæde for vores samfund og i særdeleshed for vores børn, som er vores fælles fremtid. Det er
derfor både som privatperson og som repræsentant for en stor virksomhed vigtigt for Sanne at bidrage til civilsamfundet og deltage i relevante engagementer.

Image
Billede af Vibeke Manniche

Vibeke Manniche

Vibeke Manniche er læge, ph.d. og forfatter til en række fagbøger om børn, bl.a. ’Bogen om Barnet’ (2006). Vibeke har eget konsulentfirma, der tilbyder lægekonsulentydelser til kommuner, har været formand for Foreningen af Kommunaltansatte Læger (FAKL) og er en aktiv foredragsholder i daginstitutioner, på skoler m.fl. Derudover er Vibeke ansat som kommunallæge i Frederikssund Kommune.

Image
Billede af Birgitte Schack

Birgitte Schack

Birgitte Schack er uddannet cand.jur og er advokat i Hillerøds ældste advokatvirksomhed. Hendes store interesse er, når jura og psykologi mødes, og hun arbejder med de fleste retsområder herunder forældreansvarssager og anbringelse/tvangsfjernelse af børn. Birgitte Schack lægger stor vægt på konfliktløsning, og alternative løsningsmodeller.