Familievenskaber

Den største forskel på at være voksenven og familieven er, at du som familieven går ind og er rollemodel for hele familien. Typisk en familie eller enlig forælder med ét eller flere børn i alderen 0-6 år.

Familievenner er typisk modne kvinder, mænd eller par, som har overskud til at indgå i netværket omkring en familie med svage eller spinkle familieforhold. Familievennerne søger aktivt at udvikle et venskab med hele familien derfor foregår samværet primært hjemme hos familien. 

Vil du vide mere om det at være familieven, så er du altid velkommen til at kontakte din lokale forening. Du finder din nærmeste lokalforening og dens kontaktinfo ved at klikke på "Lokalt" i menubjælken i toppen af siden. 

Hvem er vi?

Bliv medlem