Hvem kan blive voksenven?

En ren straffe- og børneattest er en uomgængelig forudsætning for at blive voksenven. Men du skal også være klar til at gennemgå mindst ét screening interview, hvor Børns Voksenvenner efter en fast metodik afgør, om du er egnet som voksenven. Vurderer vi dig egnet til et venskab, går ”matchningsprocessen” i gang.

Matchningsprocessen
For at sikre succesfulde venskaber opererer Børns Voksenvenner med ”matchere”, som matcher barnet med en voksenven fra vores liste. Processen er systematiseret og særdeles grundig, den indbefatter blandt andet interviews og besøg hos både barnets familie og voksenvennen. Vi lægger vægt på blandt andet geografi, fælles interesser og personlig kemi, når vi mathcer børn og voksenvenner. Matchningen foretages altid af to personer, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse og erfaring fra social- og sundhedsområdet.

I de meget sjældne tilfælde hvor et venskab ikke fungerer, kan det til enhver tid afbrydes af både barn og voksen. 

Vil du vide mere om vores screenings- og matchprocesser og det at være voksenven, så er du altid velkommen til at kontakte din lokale forening. Du finder din nærmeste lokalforening og dens kontaktinfo ved at klikke på "Lokalt" i menubjælken i toppen af siden. 

 

Hvem er vi?

Bliv medlem