Med støtte fra Trygfonden, Socialstyrelsen og Frans Hoffmanns Mindelegat har Børns Voksenvenner Hovedstaden søsat det to-årige projekt - Pigeprojektet. Formålet med indsatsen er at sætte fokus på mistrivsel blandt piger i alderen 6-15 år med et spinkelt familienetværk, og hvordan frivillige ressourcestærke voksenvenner kan hjælpe dem ud i livet. Læs mere her.