Titel-billede-img

Thumbnail

Børns Voksenvenner udnævner direktør

Mikkel Hyldebrandt Jensen, direktør for Børns Voksenvenner

Landsbestyrelsen i Børns Voksenvenner har udnævnt hidtidige chef for Landssekretariatet, Mikkel Hyldebrandt Jensen, til direktør for organisationen pr. 1. januar 2019. Som chef for Landssekretariatet har Mikkel siden maj 2017 sammen med bestyrelsen været drivkraft bag at samle foreningen i en ny organisationsstruktur. Desuden har han opbygget et professionelt landssekretariat, som med styrkede kompetencer og et øget leverance-niveau endnu bedre kan understøtte foreningens omkring 40 lokalforeninger og mange frivillige.

"Børns Voksenvenner er i rivende udvikling. Som direktør skal Mikkel Hyldebrandt Jensen være med til at sikre en fortsat stærk forankring af organisationen, så Børns Voksenvenner har de bedste forudsætninger for at rekruttere flere voksenvenner og skabe endnu flere venskaber i de kommende år," udtaler Poul V. Jensen, formand for landsbestyrelsen i Børns Voksenvenner.

Mikkel kom fra en stilling som sekretariatschef i Kræftens Bekæmpelse og har tidligere været sekretariatsleder i en skoleforening samt nordisk rådgiver og politisk konsulent på Christiansborg. Mikkel er 46 år, uddannet cand.scient. i Kulturgeografi og har en diplom i ledelse, en ledelsesuddannelse fra INSEAD og har læst Master i Socialt Entreprenørskab.