Thumbnail

Glæd jer til nyt tiltag i 2022: Matcherfagligt Forum

Vi har længe ønsket at gøre mere for at styrke matcherfagligheden hos både nye og erfarne matchere og skabe bedre muligheder for at sparre med hinanden på tværs af lokalforeninger i hele landet. Sekretariatet søsætter derfor Matcherfagligt Forum på Zoom, som et supplement til det regionale samarbejde. Matcherfagligt Forum er et online rum på Zoom for dialog om matcherfaglige temaer på tværs af matchere og lokalforeninger i Børns Voksenvenner. Målgruppen er matchere, men bestyrelsesmedlemmer er også velkomne. 

Hver måned har vi et nyt tema på programmet, og Matcherfagligt Forum gentages to gange månedligt: En formiddag kl.10-11 og en sen eftermiddag kl.17-18. Du har derfor altid to muligheder, hvis du gerne vil deltage i månedens tema. 

I første omgang afprøver vi konceptet i første halvår af 2022, og I kan allerede nu glæde jer til de første begivenheder i januar, hvor Pia Trane Jørgensen, som er børnefaglig medarbejder i Hovedstaden, vil være oplægsholder og facilitator af de første to begivenheder under overskriften: ”Det gode hjemmebesøg - at stille åbne spørgsmål”.

Sæt derfor kryds i kalenderen én af følgende datoer:  

  • Tirsdag 25. januar kl.17 - 18 
  • Torsdag 27. januar kl.10 - 11 

Vi håber, at initiativet bliver taget godt imod, og at I er klar til at afprøve og udvikle konceptet sammen med os.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Sofie Osmundsen på aso@voksenven.dk.

 

Nyhed: Matcherfagligt Forum