Thumbnail

Rekordår: Mange nye venskaber men endnu flere børn på venteliste

Flemming og Markus er venner

252 venskaber blev det til i 2018. Sideløbende med dén succes vokser antallet af børn på venteliste, og i øjeblikket venter 273 drenge og 110 piger på en ekstra fortrolig voksen i deres liv. Det kan fx skyldes skilsmisse, dødsfald eller svære handicaps i familien.

”Selvom vi har haft et rekordår med mange nye venskaber, er antallet af børn på venteliste til en voksenven det højeste nogensinde. Flere og flere forældre henvender sig til os for at få en voksenven til deres barn, og for at de børn ikke skal vente for længe eller forgæves, er der stort behov for voksenvenner landet over. Derfor sætter vi ekstra turbo på rekrutteringen i de kommende år,” siger direktør i Børns Voksenvenner, Mikkel Hyldebrandt Jensen.

Generelt er det primært forældre til drenge, som henvender sig til Børns Voksenvenner, og da foreningen som udgangspunkt skaber venskaber inden for samme køn, er der på landsplan således især mangel på mandlige voksenvenner. Behovet kan dog variere lokalt.

Venskaber, der gør en forskel for livet

Et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer, og som voksenven gør man en kæmpe positiv forskel i et barns liv, samtidig med at man får mulighed for at genfinde sit indre legebarn. En voksenven erstatter ikke forælder-rollen, men er en ekstra voksen i barnets liv og en rollemodel, som barnet kan spejle sig i. Voksenven og barn mødes typisk 2-4 gange om måneden, og de bestemmer selv, hvad de laver; de kan tage til fodboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke.

For at blive godkendt som voksenven skal man gennemgå Børns Voksenvenners systematiserede og grundige screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. Alle voksenvenner skal desuden fremvise ren børne- og straffeattest. Det kan tage tid at finde det rigtige match, men foreningens grundige proces er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab. Den store grundighed er også med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre. 

Er du interesseret i at blive voksenven og gøre en kæmpe forskel for et barn?

Læs mere om, hvad det kræver at blive voksenven.

Find kontaktoplysninger på din nærmeste lokalforening, og hør om de aktuelle muligheder.

Du kan også støtte arbejdet med at rekruttere flere voksenvenner som sponsor eller give en donation.