Advisory Board

 

Præsentation af Børns Voksenvenners Advisory Board:     

 


Anne-Dorthe Hestbæk 

Anne-Dorthe er Forskningschef på SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, hvor hun leder forskningsafdelingen for Børn og Familie. Forskningsafdelingen beskæftiger sig med opvækst, levevilkår og udfordringer i velfærdsstaten for børn, unge og familier, og har et særligt fokus på befolkningsgrupper, der har udfordringer, sociale problemer, og/eller hvor velfærdsstaten har svært ved at finde gode løsninger. Anne-Dorthes egen, tidligere forskning var især koncentreret om anbragte børn og unge.


 

Britt Wendelboe

Britt har qua sit arbejde som Programchef for trivsel i TrygFonden har Britt Wendelboe berøring med en række problemstillinger og initiativer der dels vedrører børns muligheder for at udvikle deres personlige, faglige og sociale kompetencer og dels vedrører samarbejdet imellem stat, marked og civilsamfund. Britt er endvidere formand for den socialøkonomiske virksomhed Indvandrer Kvindecentret og Send Flere Krydderier og har erfaring fra opbygning af en Ngo på sundhedsområdet og kan herigennem bidrage med sparring til ledelsen af børns voksenvenner på det organisatorisk – strategiske området. 

Benedikte Ask Skotte

Benedikte er selvstændig konsulent og arbejder med læring i familien. Tidligere har Benedikte bl.a. arbejdet i Egmont Fondens projekt Lær for Livet, et mentorprojekt for anbragte børn, og været formand for foreningen Skole og Forældre gennem 4 år. 

 


John Aasted Halse 

John Aasted Halse er cand.pæd & psych. og driver en rådgivningsvirksomhed, der tilbyder ydelser inden for det sociale, pædagogiske og psykologiske område, bl.a. kurser og foredrag, konsulent-opgaver, psykologisk-pædagogisk rådgivning og supervision. John Halse vil bidrage med sin store viden og erfaring fra hans arbejde med børn og familie, og hovedsageligt børn med dårlig trivsel.

 

Sanne Urbak

Sanne er CSR Chef i IBM Danmark og qua hendes forretningsbaggrund har hun gode forudsætninger for faglig sparring med ledelsen i Børns Voksenvenner og kan være med til bygge bro mellem civilsamfundet og erhvervslivet. Strategiske partnerskaber imellem erhvervslivet og civilsamfundet bliver mere og mere udbredte og på tværs af de traditionelle skel, kan vi sammen nå større mål til glæde for vores samfund og i særdeleshed for vores børn, som er vores fælles fremtid og vores 'råstof'. Det er
derfor både som privatperson og som repræsentant for en stor virksomhed vigtigt for Sanne at bidrage til civilsamfundet og deltage i relevante engagementer.
 

 

Vibeke Manniche

Vibeke er læge, ph.d. og forfatter til en række fagbøger om børn, bl.a. Bogen om Barnet (2006). Vibeke har eget konsulentfirma, der tilbyder lægekonsulentydelser til kommuner, har været formand for Foreningen af Kommunaltansatte Læger (FAKL) og er en aktiv foredragsholder i daginstitutioner, skoler m.fl. Derudover er Vibeke ansat som kommunallæge i Frederikssund Kommune.
 

 

Birgitte Schack

Birgitte er uddannet Cand. Jur og er advokat i Hillerøds ældste advokatvirksomhed. Hendes store interesse er, når jura ogpsykologi mødes, og arbejder derfor med de fleste retsområder herunder bla. forældreansvarssager og anbringelse/tvangsfjernelse af børn. Birgitte lægger stor vægt på konfliktløsning, og alternative løsningsmodeller.

Hvem er vi?

Bliv medlem