Vision og mission

Vision

Børns Voksenvenner gør en positiv livsvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold.

Mission

Med udgangspunkt i viden, faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte børn og ressourcestærke voksne. 

Hvem er vi?

Bliv medlem