Arv og testamente

Det er muligt at betænke Børns Voksenvenner i sit testamente, og på den måde sikre, at en del af din arv går til arbejdet med at etablere værdifulde venskaber mellem sårbare børn og ressourcestærke voksne.

Uden et testamente bliver dine penge fordelt efter arveloven til dine slægtninge. Har du ingen slægtninge tilfalder arven staten.

Dine arvinger er sikret deres del
Når du opretter et testamente bestemmer du selv, hvordan din formue skal fordeles ved din død. Dog er det i arveloven bestemt, at ægtefæller og livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn) skal modtage minimum en fjerdedel af din arv. Det kaldes tvangsarv. Resten af arven kan du, hvis du opretter et testamente, selv bestemme over.

Har du ingen ægtefælle eller børn kan du frit råde over hele din arv, hvis du opretter et testamente.

Boafgift

Som velgørende forening er Børns Voksenvenner fritaget for boafgift, hvilket betyder, at testamenterer du noget af din arv til Børns Voksenvenner går hele beløbet ubeskåret til vores arbejde.
Har du ingen tvangsarvinger og ønsker, at Børns Voksenvenner skal være enearving, vil det ligeledes betyde, at vi vil få hele din formue, uden at staten vil få boafgift.

Din ægtefælle betaler heller ikke boafgift, men livsarvinger og forældre betaler en boafgift på 15% og andre arvinger 25%.

Testamentet

At skrive testamente kan gøres ret enkelt. Hvis du ikke har en advokat allerede, kan vi hjælpe dig med at finde en eller et notarkontor i dit nærområde.

De fleste, der ønsker at testamentere arv til en velgørende forening vælger at efterlade en procentdel af arven. Andre efterlader et bestemt beløb. Testamenterer du noget af din arv til Børns Voksenvenner vil det gå til vores generelle arbejde.

Husk i testamentet at gøre opmærksom på, at arven skal anvendes til det generelle arbejde og ikke indgå i den bundne kapital.

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet af dig selv enten foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. Et besøg hos en notar koster 300 kr. og notaren opbevarer en kopi af testamentet og sikrer, at det bliver fremvist ved din død.

Vi anbefaler, at du henvender dig til en advokat, når du skal skrive dit testamente. I princippet kan du selv skrive dit testamente, men det giver den største sikkerhed for, at dit testamente bliver udformet korrekt og ikke bliver erklæret ugyldigt, hvis du får det udformet hos en advokat.

Advokathjælp til at udforme et testamente koster ofte mellem 4.000 og 8.000 kr. Kontakt evt. en advokat for at få et overslag over, hvad det vil koste, inden du går i gang.

Gode grunde til at lave et testamente

Der er flere gode grunde til, at det er klogt at lave testamente:

Hvis din familiemæssige situation ændrer sig. Måske bliver du gift, skilt og gift igen? Måske er der mine børn, dine børn og vores børn? 
Hvis du ikke er gift, men bor sammen med en, du ønsker skal arve dig. Det er en god idé at overveje, hvordan I vil sikre hinanden, så familieøkonomien kan opretholdes, hvis den ene dør.
Selvom du ikke mener, der er så meget at arve efter dig, kan det alligevel løbe op, når alt bliver gjort op. Med et testamente bestemmer du, hvem der skal have dine ting eller et mindre fastsat beløb. Hvis du ingen arvinger har, og ikke skriver testamente, er det staten, der arver dig.
Hvis du vil gøre dine efterladte en tjeneste. Mange familiestridigheder kunne undgås, hvis der havde været skrevet et testamente. Med et testamente sikrer du dig, at der ikke opstår misforståelser om dine ønsker.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang med at skrive dit testamente eller har brug for hjælp til at finde en advokat, er du meget velkommen til at kontakte vores fundraiser Cecilie på tlf. 28803923 eller cbj@voksenven.dk

Hvem er vi?

Bliv medlem