Ny støtte fra Nordea-fonden muliggør fireårigt landsdækkende matcher-projekt | voksenven
Gå til hovedindhold

Ny støtte fra Nordea-fonden muliggør fireårigt landsdækkende matcher-projekt

Flere frivillige venskabsmatchere skal give flere børn en voksenven – ingen børn skal vente forgæves på en voksenven

Børns Voksenvenner støttes med 8,46 mio. kroner af Nordea-fonden til det fireårige projekt ”Flere matchere for flere venskaber”, som blandt andet skal skaffe flere venskabsmatchere til foreningen, så ingen børn skal vente forgæves på at få en voksenven.

Både børn og frivillige voksne står i kø for at komme i et venskab gennem Børns Voksenvenner. Ingen venskaber bliver dog skabt uden de frivillige matchere, som er kernen i Børns Voksenvenners arbejde. Det er nemlig dem, der screener og godkender ansøgere og derefter matcher hvert barn med den helt rigtige voksenven. Med 8,46 millioner kroner vil Nordea-fonden nu støtte Børns Voksenvenners arbejde med blandt andet at rekruttere og uddanne endnu flere matchere, så ingen børn skal vente forgæves på at få en voksenven.
 

”Det er fantastisk, at så mange ønsker at blive voksenven. Det aktuelle behov for at rekruttere og uddanne flere matchere skal derfor imødekommes, så de frivillige kræfter kan sættes i spil der, hvor de gør en forskel – ude blandt børnene. Fundamentet for gode liv bygger på trygge, nære relationer, hvilket vi ser et stort potentiale i, at projektet vil skabe mellem mange voksne og børn,” fortæller Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.


Alt for mange børn vokser op med for lidt voksenkontakt på grund af f.eks. svære skilsmisser, sygdom/dødsfald i familien eller social udsathed. Børn, der mangler voksenkontakt, oplever ofte ensomhed, har dårligt selvværd og/eller mistrives i skolen. Det er store og svære følelser for små mennesker. Hvis mistrivsel hos børn ikke løses, er der stor risiko for, at den bider sig fast og bliver en vedvarende udfordring i ungdoms- og voksenlivet.

 

600 børn venter på en voksenven

Lige nu venter 600 børn hos Børns Voksenvenner på at få en voksenven; en fortrolig rollemodel, der kan være med til at give dem selvtillid, mod på fremtiden og øget trivsel. Børns Voksenvenners største udfordring for at opfylde børnenes store drøm er, at foreningen mangler matchere. Den nye bevilling fra Nordea-fonden kaster dog et helt nyt lys over situationen for Børns Voksenvenner:
 

”Det har længe været en stor udfordring for os at følge med i matcherarbejdet. Vores frivillige matchere gør et kæmpe stykke arbejde, men ventelisterne med børn, der ønsker sig en voksenven, er lange. Og det er ventelisten med voksenvenner også. Med støtte fra Nordea-fonden har vi nu endelig mulighed for virkelig at få opbygget ressourcerne til at få gjort noget ved det. Det er jo det, vi har drømt om.”  siger Pia H. Christensen, direktør i Børns Voksenvenner.


Projektet ”Flere matchere for flere venskaber” har tre overordnede spor, der fremover skal styrke matcherindsatsen hos Børns Voksenvenner og derigennem give flere børn en voksenven;

  1. Oplysningsarbejde og rekruttering af frivillige matchere
  2. Uddannelse og opkvalificering af de frivillige matchere
  3. Etablering af venskaber og koordinering/understøttelse af matchere

Som del af projektet ansættes endvidere to nye matcherkoordinatorer i henholdsvis Midtjylland og Sydjylland.

 

Hvad laver en matcher?

De frivillige matchere er dem, der modtager og screener alle ansøgninger fra børn/familier og potentielle voksenvenner. De afholder telefoninterviews, hjemmebesøg og matchbesøg, og afholder også kurser og netværksmøder for voksenvenner. Efter et venskab er etableret, følger matcherne venskabet tæt det første år med støtte og sparring. Under hjemmebesøg arbejder matcherne altid i par, hvoraf mindst den ene har børne- eller socialfaglig baggrund, for at sikre grundighed og tryghed.

 

Bliv frivillig matcher

For at blive matcher skal man gennemføre Børns Voksenvenners matcheruddannelse, som består af en kursusdel og en praktikperiode. Det er ikke et krav at have børne- eller socialfaglig baggrund. Læs mere og ansøg på siden Bliv matcher

 

Flere matchere for flere venskaber - Børns Voksenvenner

Hvem er Børns Voksenvenner?

Børns Voksenvenners vision er at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk. Vi skaber betydningsfulde venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med tid og lyst til at gøre en forskel for et barn.

Kontakt os

Åbningstider

Mandag til torsdag:
Kl. 10.00 - 16.00

Fredag:
Kl. 10.00 - 15.00