"

Bliv frivillig i en lokalforening

Vil du være med til at gøre en forskel i en af de omkring 60 kommuner, vi er til stede i, eller på et af vores områdekontorer rundt om i landet? Vi har særligt brug for frivillige matchere til at skabe venskaber, men du kan også hjælpe med fundraising, aktiviteter og events eller kommunikation. Eller du kan stille op til bestyrelsen i en af vores lokalforeninger.

Læs mere om de forskellige roller under filmen.

Matcher – den som skaber venskaber

Som frivillig matcher er du med til at sikre, at venskaberne mellem voksne og børn bliver skabt på det bedst mulige grundlag. Vores grundige godkendelses- og matchforløb varetages altid af to personer fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant faglig baggrund, som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver.

Det er altså dig, som sammen med en anden matcher fra Børns Voksenvenner interviewer og besøger potentielle voksenvenner samt familier og etablerer holdbare venskaber mellem børn og voksenvenner.

Som matcher følger du venskabet tæt det første år og deltager i kurser og netværksmøder for voksenvenner og sociale arrangementer for venskabsparrene.

For at blive matcher skal du gennemføre Børns Voksenvenners matcheruddannelse. Uddannelsens første del er et kursus, der består af et online introduktionsmøde og en fysisk kursusdag i Jylland eller København. Derefter er der en praktikperiode i din lokalforening, og du skal aflevere en refleksionsopgave.

Herunder kan du se datoer for kommende matcherkurser (de fysiske kursusdage):

 • Den 5. marts 2022 i Fredericia
 • Den 28. august 2022 i København
 • Den 6. november 2022 i Fredericia

Kontakt din lokalforening for at høre nærmere

Bestyrelsesmedlem

Som frivillig i en lokalforenings bestyrelse kan du være med til at udvikle lokalforeningen. Du kan fx vælge et ansvarsområde, som du har lyst til at beskæftige dig med. Det kan være inden for:

 • matching
 • PR/marketing
 • aktiviteter/udflugter/events
 • frivilligpleje og hvervning af frivillige
 • lokal fundraising.

Vi tilbyder dig:

 • gode muligheder for medindflydelse og ansvar
 • et nyt netværk
 • en platform hvorfra du kan gøre en forskel for børn med spinkle og svære familieforhold

Til gengæld forventer vi bl.a., at du:

 • kan afsætte ca. 1-4 timer om ugen afhængig af, hvilke initiativer vi iværksætter i bestyrelsen.
 • kan komme med ideer til, hvordan vi udvider kendskabet til Børns Voksenvenner i lokalområdet – og at du kan hjælpe med at føre det ud i livet.
 • er udadvendt og god til at lytte, og er passioneret i at yde frivilligt arbejde, hvor du hjælper sårbare børn.

Du kan være pensioneret, studerende, ledig, freelancer eller noget helt femte. Det vigtigste for os er, at du er engageret og er interesseret i at lære mere og lave frivilligt arbejde.  

Arbejdet er ulønnet men giver dig en oplagt mulighed for at kunne tilføje relevant erfaring til dit CV eller bruge din erfaring i en god sags tjeneste.

Kontakt din lokalforening for at høre nærmere

Fundraiser

Som frivillig fundraiser kan du være med til at søge penge fra lokale fonde og virksomheder, kommunale puljer og sponsorer. Pengene går typisk til lokale aktiviteter og udflugter for venskabspar eller til projekter, events og kampagner i lokalområdet.

Kontakt din lokalforening for at høre nærmere

Kommunikation og events

Vi har brug for at udbrede kendskabet til Børns Voksenvenner. Du kan blandt andet hjælpe ved at skabe kontakt til lokale aviser og radio i forbindelse med events og aktiviteter eller lave opslag til lokalforeningens sociale medier. Du kan også hjælpe med at synliggøre Børns Voksenvenner til lokale events.

Kontakt din lokalforening for at høre nærmere

Aktivitetsansvarlig

For at styrke at styrke venskaberne, skabe netværk og støtte børnene i deres udvikling afholder vi løbende aktiviteter for venskabsparrene. Som frivillig kan du hjælpe med at stable lokale aktiviteter på benene, som kan give børn og voksenvenner udfordrende og sjove oplevelser.

Kontakt din lokalforening for at høre nærmere

Er der brug for frivillige i din kommune? Så ansøg herunder.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er brug frivillige i din kommune lige nu, eller har du spørgsmål til, hvad det vil sige at være frivillig i Børns Voksenvenner?
Så kontakt os

Hvervefolder for andre frivillige - Klik for at læse