Gå til hovedindhold

Bliv venskabsmatcher

Som frivillig venskabsmatcher er du med til at sikre, at venskaberne mellem børn og voksne bliver skabt på det bedst mulige grundlag. Vi danner venskaberne på baggrund af Børns Voksenvenners koncept og vores systematiserede og grundige screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og kurser. Den store grundighed er med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre.

Vi har brug for dig som venskabsmatcher
Som matcher er du altså med til at udføre det, vi kalder "kerneopgaven" hos Børns Voksenvenner. Uden matchere ville der ikke blive dannet venskaber. Det er derfor en meget vigtig og central opgave, du er med til at udføre.

Her på siden kan du lære mere om, hvad det indebærer at være matcher hos Børns Voksenvenner og få svar på alle dine spørgsmål.

Du ansøger om at blive frivillige matcher længere nede på siden.

Bliv klogere på matcher-arbejdet

Hvad går arbejdet som frivillig matcher ud på?

Vores grundige godkendelses- og matchforløb varetages altid af to matchere fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant faglig baggrund, fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver. Du har altså altid en at sparre med.

Som matcher vil du, sammen med din med-matcher, interviewe og besøge potentielle voksenvenner og familier og etablere holdbare venskaber mellem børn og voksenvenner.

Som matcher følger du venskabet tæt det første år og deltager i kurser og netværksmøder for voksenvenner og sociale arrangementer for venskabsparrene.

Arbejdet som matcher består altså blandt andet i følgende opgaver:

 • Gennemføre interviews og hjemmebesøg af potentielle voksenvenner og familier/børn
 • Afklare om de interviewede passer til vores program og godkende de, som gør
 • Matche børn og familier med frivillige voksenvenner på baggrund af blandt andet personlighed, interesser og kemi
 • Deltage i voksenvenkurser og netværksmøder
 • Deltage i sociale arrangementer med venneparrene
 • Opfølgning og støtte af venskabet det første år

Illustration 1 - Sådan godkender vi

Her ser du en illustration af vores godkendelsesproces. 

illustration 1 - Sådan godkender vi

Illustration 2 - Sådan matcher vi

Her ser du en illustration af vores matchproces. 

illustration 2 - Sådan matcher vi

Illustration 3 - Sådan støtter vi

Her ser du en illustration af, hvordan vi støtter venskaberne, efter de er matchet. 

illustration 3 - Sådan støtter vi

Det får du som frivillig matcher

 • Du får en grundig matcheruddannelse hos Børns Voksenvenner, samt løbende faglig sparring - ligesom vi håber, at du vil berige os med din faglige viden og erfaring.
 • Du bliver en del af vores store team af frivillige matchere med god mulighed for at skabe bredt netværk og mulighed for deltagelse i de arrangementer, vi afholder for vores frivillige.
 • Du får mulighed for at deltage i vores regelmæssige webinarer Matcherfagligt Forum, hvor matchere fra hele landet mødes online omkring et fagligt relevant tema og skiftende oplægsholdere.
 • Glæden ved at være med til at få børn til at blomstre op. Du vil medvirke til at styrke børns selvtillid, selvværd og ikke mindst livsmod.
 • Glæden ved at være med til at give de frivillige venner en værdifuld relation - med den glæde et barn bringer i ens liv - og muligvis en ven for livet. 

Hvad kræver det at blive frivillig matcher?

 • For at blive matcher skal du gennemføre Børns Voksenvenners matcheruddannelse som beskrevet herunder.
 • Ligesom vores øvrige frivillige skal du kunne fremvise en ren børne- og straffeattest.
 • At være frivillig matcher hos Børns Voksenvenner er et fleksibelt arbejde, som vil variere i tid, men forvent gennemsnitligt 4-6 timer om ugen.
 • At være matcher indebærer desuden, at man er med i fællesskabet hos Børns Voksenvenner som medlem af foreningen. Det sikrer, at man er del af den demokratiske rygrad i foreningen, og signalerer at man bakker op om foreningens visioner og målsætninger. Bliv medlem som frivillig her.

Matcheruddannelsen

For at blive matcher skal du gennemføre Børns Voksenvenners matcheruddannelse. Matcheruddannelsen består af:

 • Del 1: Et kursus bestående af et online introduktionsmøde og en fysisk kursusdag i Jylland eller København.
 • Del 2: En praktikperiode i din lokalforening, som afsluttes med en evaluerende samtale.

Kontakt din lokalforeninger eller dit regionskontor for at få oplyst datoer om de kommende kursusdage.

No alt text

No alt text

No alt text

 

Ansøg som matcher nu

Er du interesseret, så ansøg om at blive matcher nu via knappen herunder. Vil du gerne høre mere om mulighederne i dit lokalområde, så kontakt din lokalforening her.
 

 

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt rollen som frivillig matcher er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så kontakt din lokalforening her.

Alle henvendelser er anonyme.

Følg med

På vores sociale medier finder du masser af historier og billeder fra glade venskaber landet over:

Se vores Facebookside - Børns Voksenvenner
Se vores Instagramprofil - Børns Voksenvenner
Se vores Linkedin - Børns Voksenvenner

Hvem er Børns Voksenvenner?

Børns Voksenvenners vision er at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk. Vi skaber betydningsfulde venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med tid og lyst til at gøre en forskel for et barn.

Kontakt os

Åbningstider

Mandag til torsdag:
Kl. 10.00 - 16.00

Fredag:
Kl. 10.00 - 15.00