Thumbnail

Støt med en donation

Med en donation gør du en forskel for sårbare børn i Danmark, som savner fortrolige voksne og rollemodeller. Din donation gør det blandt andet muligt for os at rekruttere og uddanne voksenvenner.

Vælg selv et støttebeløb (dog minimum 50 kr.). Vi værdsætter enhver donation – tak!

Ønsker du at få skattefradrag for din donation, skal du blot oplyse dit CPR-nummer i donationsformularen.

Fradrag for virksomheder

Jeres virksomhed kan få fuldt fradrag for donationer op til 16.300 kr. i 2019 (15.900 kr. i 2018). Det er op til jeres virksomhed at bedømme, om I har lov til at fratrække beløbet som driftsomkostninger (eksempelvis reklameudgift) jf. Statsskattelovens §6. Konsultér evt. jeres revisor eller jurist.

Vi indberetter automatisk til SKAT, såfremt I har oplyst virksomhedens CVR-nummer.