Få en familieven - billede

Få en familieven

Har du som ene-forælder til små børn svært at finde overskuddet og få enderne til at hænge sammen? Med en familieven får du en ekstra voksen i dit og din families liv – en ven, som kan støtte jer og tage del i jeres glæder, bekymringer og udvikling.

Vores familievenner er frivillige voksne med de rette menneskelige kompetencer samt tid og overskud i hverdagen til at være ven med dig og din familie. Alle familievenner gennemgår en grundig matchproces og uddannes ved Børns Voksenvenner. Det er gratis at få en familieven.

Hvem kan få en familieven?

For at få en familieven, skal du kunne sætte hak ved disse kriterier:

  • Du har ét eller flere børn i alderen 0-6 år.
  • Du og dine børn har ingen eller kun sporadisk kontakt til den anden forælder, og du bor måske alene med dit barn/dine børn.
  • Du har et spinkelt netværk med få tætte voksenrelationer.
Hvad laver I sammen med jeres familieven?

Din familieven tager del i din families glæder, bekymringer og udvikling og støtter jer, hvor det kan lade sig gøre. I og familievennen mødes et par timer 2-4 gange om måneden.

Da familievennen er ven med både dig og dine børn, foregår samværet primært hos dig. Du skal være forberedt på, at et familievenskab skal have tid til at udvikle sig.

Nogle familievenner bruger på længere sigt tid alene med barnet eller børnene, men venskabet er først og fremmest med hele familien.

Hvordan skaber vi venskabet?

Vores familievenner er frivillige med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde. Typisk er det modne kvinder, mænd eller par, som vælger at blive familieven. Fælles for dem er, at de har en ren børne- og straffeattest, og at de har tid og overskud i hverdagen til at være en støtte for dig og din familie. Familievenner skal desuden deltage på et kursus hos Børns Voksenvenner, før de kan blive godkendt til match.

Venskabet mellem dig og familievennen dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab.

Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på besøg hos både familievennen samt dig og dit barn/dine børn. Vi matcher som udgangspunkt familievenner og forældre af samme køn, og vi lægger desuden vægt på geografi, fælles interesser og ikke mindst kemi. Du og dit barn/dine børn møder selvfølgelig familievennen, inden I siger ja til et venskab.

Matchet foretages altid af to personer fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver.

Vores matchere følger venskabet tæt det første år. Som forælder kan du løbende kontakte dem, hvis du har brug for rådgivning om venskabet – også efter venskabets første år.

Her kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber. Der kan være mindre lokale forskelle.

 

Proces for match

 

Er du og din familie helt klar til at få en familieven, og kan du svare JA til nedenstående?

  • Jeg ved, hvilke kriterier der er for at få en familieven.
  • Jeg kender processen for at få en familieven.

Så gå videre til ansøgningsskemaet ved at trykke på knappen.

Hvervefolder for familievenner - Klik for at læse


Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få en familieven, eller har du andre spørgsmål? Kontakt din lokalforening.

Ale henvendelser er fortrolige.


Se vores Facebookside - Børns VoksenvennerSe vores Instagramprofil - Børns VoksenvennerSe vores Linkedin - Børns Voksenvenner