Alle børn skulle have en voksenven.

Som frivillig hos Børns Voksenvenner gør din indsats en livsvarig positiv forskel for børn ramt af skilsmisse, dødsfald, svær sygdom eller handicaps i familien. 

Bliv frivillig

Alt for mange børn vokser op med kun én forælder, typisk på grund af dødsfald, skilsmisse eller lignende. Og er der ikke andre stærke voksne fortrolige og rollemodeller i barnets netværk, rammes børnene ofte af ensomhed, isolation og indlæringsproblemer.

Kontakt din nærmeste lokalforening, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel som frivillig. Du finder alle lokalforeningers kontaktinfo ved at klikke på "Lokalt" i menuen i toppen af siden. Der er altid brug for flere frivillige kræfter til det administrative arbejde i lokalforeningerne. Skriv eller ring for at høre hvordan du kan bidrage.

Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem ensomme, svigtede eller sorgramte børn og ressourcestærke voksne. Venskaber, som gør en livsafgørende positiv forskel for disse børns liv. Og som du som frivillig kan være med til at skabe mange flere af. 

Børns Voksenvenner har i 2014 vedtaget en strategi, der vil gøre os endnu mere kendte og i stand til at hjælpe og støtte endnu flere børn med venskaber. Derfor har vi brug for frivillige til fundraising, bestyrelsesarbejde, administration, udbygning af hjemmesider samt PR og marketing- og meget mere.

Vi søger desuden frivillige til at hjælpe os med at screene potentielle voksenvenner og med at matche nye voksenvenner med børn på vores venteliste. Til screening og matching har vi brug for frivillige med en baggrund fra social- og sundhedsområdet, fx pædagoger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og lignende.

Børns Voksenvenner giver selvfølgelig alle frivillige mulighed for at bruge os som reference i forbindelse med uddannelse, jobsøgning og lignende. 

  • Eksempler på venskaber

    Siden 1990 har vi skabt mere end 3.700 venskaber. Venskaber, som gør en positiv livsvarig forskel. Klik her, og mød en række af dem. 

  • Støttemedlemmer gør en forskel

    Medlemmernes kontingent går til rekruttering af voksenvenner og frivillige samt til aktiviter for børnene. Klik her, og bliv medlem. 

  • Kender du en voksen, der savner at gøre en forskel?

    Vi har børn på venteliste over hele landet. Klik her og læs mere om, hvordan du kan gøre en forskel for et barn - og berige dit eget liv. 

Landsdækkende frivlligorganisation

Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening med omkring 40 lokalforeninger og over 1500 frivillige, som understøttes af et landssekretariat på København samt områdekontorer flere steder i landet.

Hvem er vi?

Bliv medlem