Thumbnail

Vision og mission

Vision

Børns Voksenvenner gør en positiv livsvarig forskel for børn og unge med spinkle eller svære familieforhold.
 

Mission

Med udgangspunkt i viden, faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte børn og ressourcestærke voksne.

 

Alle har brug for en ven - strategi 2022-2025

Behøvet for Børns Voksenvenner er stort. Derfor indeholder strategien for Børns Voksenvenner ambitiøse mål og delmål, der skal hjælpe os med at nå ud til flere børn, der har brug for en ven. Du finder strategien her:

Alle har brug for en ven