Få en ven

Få en ven

Bor du alene med dit barn, og savner dit barn en ekstra voksen i sit liv? Hvis dit barn ingen kontakt har til den anden forælder, og I har et spinkelt familienetværk, så har dit barn mulighed for at få en voksenven, en storebror eller storesøster gennem Børns Voksenvenner. Og har du børn under 6 år, er der mulighed for at få en familieven, som er der for både dig og dine børn.
Alle vores tilbud er gratis.

En voksenven erstatter ikke dig og din rolle som forælder, men er en ekstra voksen i dit barns liv og en rollemodel, som dit barn kan spejle sig i. Vi har skabt venskaber siden 1990, og vores erfaring er, at et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.

Voksenvenner, storebrødre, storesøstre og familievenner er frivillige med både tid og overskud til at tage del i dit barns eller din families liv. De gennemgår alle en grundig screenings- og matchproces, inden de godkendes.

Få en voksenven – til børn 6-12 år

Med en voksenven får dit barn en ekstra fortrolig voksen og rollemodel i sit liv. Dit barn og voksenvennen mødes 2-4 gange om måneden og bestemmer selv, hvad de laver sammen. En voksenven er som udgangspunkt for børn mellem 6 og 12 år.

Få en storebror eller storesøster – for børn 11-15 år

Venskaber mellem lidt ældre børn (cirka 11 og 15 år) og lidt yngre voksne (20-35 år) giver en helt særlig relation, der ligner en søskenderelation. En storebror eller storesøster kan give dit barn mere mod i en tid med identitetsdannelse og udvikling.

Få en familieven – til de mindste og familien

En familieven er der for hele din lille familie - både dig og dine små børn, som typisk er mellem 0 og 6 år. Familievennen bliver en del af din families glæder, bekymringer og udvikling og kan støtte dig, når det er svært.