Få en SBSS - topfoto

Giv dit barn en storebror eller storesøster

Børn kan være sårbare og føle sig alene i de spæde ungdomsår fyldt med identitetsdannelse og udvikling. Med en storebror eller storesøster får dit barn en helt særlig søskendelignende relation med en yngre voksen, som dit barn kan spejle sig i og tale fortroligt med. Vi har skabt venskaber siden 1990, og vores erfaring er, at et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.

Storebrødre og storesøstre er frivillige i alderen 20-35 år med tid og overskud til at tage del i dit barns liv. De gennemgår alle en grundig matchproces og uddannes ved Børns Voksenvenner, inden de godkendes. Det er gratis at få en storebror eller storesøster.

Siden 2016 har det været muligt at få en storebror eller storesøster i Nordjylland, og erfaringerne viser stor glæde blandt børn og forældre. Eksempelvis siger en mor:

”En reservesøster er det bedste, jeg nogensinde har givet min datter. Det er hendes frirum i hverdagen, og jeg får den gladeste pige hjem igen.”

Forældrene beskriver desuden en storebror eller storesøster som en god sparringspartner i deres barns ungdomsliv.
 

Storebror/storesøster-programmet er nu landsdækkende. Kontakt os for at høre, hvilke muligheder der er i dit område lige nu.
Børns Voksenvenner er uafhængig af offentlige myndigheder, og alle henvendelser er fortrolige.

 

 

 

Hvem kan få en storebror eller storesøster?

For at sikre et godt og holdbart venskab mellem dit barn og en storebror/storesøster, har vi disse kriterier:

  • Dit barn er mellem cirka 11 og 15 år.
  • Dit barn har et spinkelt netværk med få tætte voksenrelationer.
  • Du bor måske alene med dit barn, eller der er svær sygdom eller svære handicaps blandt den øvrige del af familien. Måske har dit barn ingen eller kun sporadisk kontakt til den anden forælder.
  • Dit barn ønsker selv at få en ekstra voksen i sit liv.
  • Da vores storebrødre/storesøstre ikke skal have en bestemt faglig baggrund, og da det er en frivillig indsats, kan vi desværre ikke påtage os at hjælpe børn, der har behov for et professionelt, socialpædagogisk tilbud.
Hvad laver dit barn og storebror eller storesøster sammen?

Dit barn og dets storebror/storesøster mødes typisk 2-4 gange om måneden. De bestemmer selv, hvad de laver; de kan tage til fodboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke. Aktiviteterne foregår ude eller hos storebroren/storesøsteren, der som udgangspunkt er ansvarlig for at hente og aflevere dit barn, medmindre I aftaler andet.

Dit barn og dets storebror/storesøster bliver desuden inviteret til aktiviteter sammen med andre venskabspar. Det giver dit barn mulighed for at møde jævnaldrende og mod på at deltage i andre fritidstilbud i jeres lokalområde.

Hverken Børns Voksenvenner eller vores storebrødre/storesøstre forventer, at du som forælder involverer storebroren/storesøsteren i resten af familien med andet end praktiske aftaler om afhentning og lignende. Det er det enkelte barn, som er i centrum.

Hvordan skaber vi venskabet?

Vores frivillige storebrødre/storesøstre er mellem 20 og 35 år og har mange forskellige baggrunde og interesser. Fælles for dem er dog, at de har en ren børne- og straffeattest, og at de har tid og overskud i hverdagen til at være en ekstra voksen i et barns liv. De deltager desuden på et obligatorisk kursus hos Børns Voksenvenner, hvor de bliver klædt på til opgaven, før de kan blive godkendt.

Børns Voksenvenner har dannet venskaber siden 1990. Venskabet mellem dit barn og dets storebror/storesøster dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab.

Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på besøg hos både storebroren/storesøsteren samt hos dig og dit barn. Vi matcher som udgangspunkt børn og voksne af samme køn og lægger desuden vægt på geografisk afstand, fælles interesser og ikke mindst kemi. Du og dit barn møder selvfølgelig storebroren/storesøsteren, inden I siger ja til et venskab.

Matchet foretages altid af to matchere fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver. Vores matchere følger venskabet tæt det første år. Som forælder kan du løbende kontakte dem, hvis du har brug for rådgivning om venskabet – også efter venskabets første år.

Herunder kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber. Der kan være mindre lokale forskelle.

Matchproces SBSS

 

 

 

Ansøg

Er dit barn helt klar til at få en storebror eller storesøster, og kan du svare JA til nedenstående?

  • Jeg ved, hvilke kriterier der er for at få en storebror eller storesøster.
  • Jeg kender processen for at få en storebror eller storesøster.
  • Mit barn ønsker selv at få en ekstra voksen i sit liv.

Så gå videre til ansøgningsskemaet ved at trykke på knappen herunder.

SBSS - Få ven - Klik for at læse
 

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn kan få en storebror eller storesøster, eller har du andre spørgsmål? Kontakt os for at høre mere.

Alle henvendelser er fortrolige.

 

 

Det er aldrig for sent at få en storesøster     Alle har brug for en at se op til

 

 


 

Se vores Facebookside - Børns VoksenvennerSe vores Instagramprofil - Børns VoksenvennerSe vores Linkedin - Børns Voksenvenner