Gå til hovedindhold

Viden og resultater

TrygFondens Børneforskningscenter – forskning i venskabernes betydning

TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet påbegyndte i 2015 et forskningsprojekt om betydningen af en voksenven for børns udvikling.

Første del af forskningen – pilotundersøgelsen – blev offentliggjort i november 2018 og viser blandt andet, at forældre til børn med voksenvenner oplever Børns Voksenvenners grundige matchproces som tryghedsskabende og professionel. Pilotundersøgelsen viser desuden, at vores frivillige voksenvenner er drevet af at gøre en livsvarig forskel for et barn, som savner en ekstra fortrolig i deres liv.

 

Hovedundersøgelsen, som går i dybden med voksenvenners indvirkning på børns trivsel, gik i gang i 2019, og indsamlingen af indledende spørgeskemaer fra forældre og voksenvenner blev afsluttet i 2022. Forskerne er nu i gang med det videre arbejde med at lave statistiske analyser af et venskabs betydning for barnets trivsel på baggrund af den indsamlede data.

Som en del af forskningsprojektet indgår et ph.d.-projekt, som blev afsluttet i efteråret 2020.

 

Vennebasen – systematiseret viden om venskaber

Med støtte fra TrygFonden påbegyndte Børns Voksenvenner i 2016 udviklingen af en central database (Vennebasen), der giver en mere præcis, sikker og systematisk viden om vores indsats. Vennebasen digitaliserer hele processen fra ansøgning fra familier og voksenvenner og til selve match- og godkendelsesprocessen. Det gør, at vi kan opbevare personlige data korrekt samt trække statistik på vores venskaber. Dataene bliver desuden anvendt af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, der forsker i betydningen af at have en voksenven.

Vennebasen bliver løbende udviklet i takt med indkomne fondsmidler.

Hvem er Børns Voksenvenner?

Børns Voksenvenners vision er at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk. Vi skaber betydningsfulde venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med tid og lyst til at gøre en forskel for et barn.

Kontakt os

Åbningstider

Mandag til torsdag:
Kl. 10.00 - 16.00

Fredag:
Kl. 10.00 - 15.00