Thumbnail

Arv og testamente

Det er muligt at betænke Børns Voksenvenner i dit testamente. På den måde er du med til at gøre en forskel for sårbare børn i Danmark, som savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel. Som velgørende forening er Børns Voksenvenner fritaget for boafgift. Testamenterer du noget af din arv til Børns Voksenvenner, går beløbet altså ubeskåret til vores arbejde. Har du ingen tvangsarvinger, og ønsker du, at Børns Voksenvenner skal være enearving, kan hele din formue testamenteres til vores arbejde.
 

Dine arvinger er sikret deres del

Når du opretter et testamente, bestemmer du selv, hvordan din formue skal fordeles ved din død. Dog er det i arveloven bestemt, at ægtefæller og livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn) skal modtage minimum en fjerdedel af din arv. Det kaldes tvangsarv. Resten af arven kan du, hvis du opretter et testamente, selv bestemme over. Har du ingen ægtefælle eller børn, kan du med et testamente frit råde over hele din arv.
 

Hvordan laver jeg et testamente?

Du kan testamentere en procentdel af din arv eller et bestemt beløb til Børns Voksenvenner. Husk i testamentet at gøre opmærksom på, at arven skal anvendes til Børns Voksenvenners generelle arbejde og ikke indgå i den bundne kapital.

Et testamente skal være skriftligt og underskrevet af dig selv enten foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt i testamentet. Vi anbefaler, at du enten henvender dig til en advokat eller gør brug af Dokument 24 eller Testaviva, når du skal skrive dit testamente. Det giver den største sikkerhed for, at dit testamente bliver udformet korrekt.

Det er gratis for dig at oprette et testamente gennem Dokument 24, når du betænker Børns Voksenvenner i testamentet. Advokathjælp koster ofte mellem 4.000 og 8.000 kr. Kontakt evt. en advokat for at få et overslag, inden du går i gang. Har du ikke allerede en advokat, kan vi hjælpe dig med at finde én.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til dit testamente, kan du kontakte os på info@voksenven.dk eller 70 70 71 77.