Gå til hovedindhold

Få en voksenven

Det er ikke nødvendigvis alt, man som barn kan tale med sin mor eller far om. En voksenven erstatter ikke dig og din rolle som forælder, men er en ekstra voksen i dit barns liv og en rollemodel, som dit barn kan spejle sig i. Vi har skabt venskaber siden 1990, og vores erfaring er, at et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.

Voksenvenner er frivillige med både tid og overskud til at tage del i dit barns liv. Alle voksenvenner gennemgår en grundig screenings- og godkendelsesproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelse, før de kan blive endeligt godkendt. Det er gratis at få en voksenven.

Bliv klogere på voksenven-programmet

Hvem kan få en voksenven?

For at sikre et godt og holdbart venskab mellem dit barn og en voksenven, har vi disse kriterier:

  • Dit barn er mellem cirka 6 og 12 år.
  • Du og dit barn har ingen eller kun sporadisk kontakt til den anden forælder.
  • Dit barn har et spinkelt netværk med få tætte voksenrelationer.
  • Du bor måske alene med dit barn, eller der er svær sygdom eller svære handicaps blandt den øvrige del af familien.
  • Dit barn ønsker selv at få en ekstra voksen i sit liv.
  • Da voksenvennen ikke skal have en bestemt faglig baggrund, og da det er en frivillig indsats, kan vi desværre ikke påtage os at hjælpe børn, der har behov for et professionelt, socialpædagogisk tilbud.

Hvordan skaber vi venskaber?

Vores voksenvenner er frivillige i alle aldre med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde og interesser. Fælles for dem er dog, at de har en ren børne- og straffeattest, og at de har tid og overskud i hverdagen til at være en ekstra voksen i et barns liv. Alle voksenvenner gennemgår en grundig screenings- og godkendelsesproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelse, før de kan blive endeligt godkendt. Blandt andet deltager alle nye voksenvenner på et obligatorisk kursus hos Børns Voksenvenner, hvor de bliver klædt på til opgaven, og voksenvennerne er desuden forpligtet til at deltage i netværksmøder hos Børns Voksenvenner i venskabets første år.

Børns Voksenvenner har dannet venskaber siden 1990. Venskabet mellem dit barn og voksenvennen dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan godt tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab.

Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på hjemmebesøg hos både voksenvennen samt hos dig og dit barn. Vi matcher dit barn og voksenvennen ud fra blandt andet personlighed, interesser, kemi og geografisk afstand. Du og dit barn møder selvfølgelig voksenvennen, inden I siger ja til et venskab.

Matchet foretages altid af to matchere fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver. Vores matchere følger venskabet tæt det første år. Som forælder kan du løbende kontakte dem, hvis du har brug for rådgivning om venskabet – også efter venskabets første år.

Herunder kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber.

Godkendelses- og matchproces i Børns Voksenvenner

Hvad laver dit barn og voksenven sammen?

Dit barn og voksenvennen mødes typisk 2-4 gange om måneden. De bestemmer selv, hvad de laver; de kan tage til fodboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke. Det er relationen og nærværet, der er i centrum. Aktiviteterne foregår hos voksenvennen eller ude, og voksenvennen er som udgangspunkt ansvarlig for at hente og aflevere dit barn, medmindre I aftaler andet.

Hverken Børns Voksenvenner eller voksenvennen forventer, at du som forælder involverer voksenvennen i resten af familien med andet end praktiske aftaler om afhentning og lignende. Det er det enkelte barn og barnets relation til voksenvennen, som er i centrum.

Er dit barn helt klar til at få en voksenven, og kan du svare JA til nedenstående?

  • Jeg ved, hvilke kriterier der er for at få en voksenven.
  • Jeg kender processen for at få en voksenven.
  • Mit barn ønsker selv at få en voksenven.

Så gå videre til ansøgningsskemaet ved at trykke på knappen.

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn kan få en voksenven, eller har du andre spørgsmål? Så kontakt din lokalforening her. Alle henvendelser er fortrolige.

 

 

Følg med

På vores sociale medier finder du masser af historier og billeder fra glade venskaber landet over:

Se vores Facebookside - Børns Voksenvenner
Se vores Instagramprofil - Børns Voksenvenner
Se vores Linkedin - Børns Voksenvenner

Hvem er Børns Voksenvenner?

Børns Voksenvenners vision er at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk. Vi skaber betydningsfulde venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med tid og lyst til at gøre en forskel for et barn.

Kontakt os

Åbningstider

Mandag til torsdag:
Kl. 10.00 - 16.00

Fredag:
Kl. 10.00 - 15.00