Bliv voksenven og frivillig

Bliv voksenven

Har du tid, lyst og overskud til at være en ekstra fortrolig voksen og rollemodel for et barn med et spinkelt voksennetværk? Som frivillig voksenven får du mulighed for at give et sårbart barn mere tryghed, øget selvværd og mod på nye udfordringer. Barnet er typisk mellem 6 og 12 år.

Hvem kan blive voksenven?

Det er et stort ansvar og meget betydningsfuldt at være voksenven for et barn. Derfor er der en række kriterier og forpligtelser, du skal kunne imødekomme og være indstillet på at leve op til:

  • Du skal kunne fremvise en ren straffe- og børneattest.
  • Du har tid i hverdagen til at mødes med et barn et par timer 2-4 gange om måneden.
  • Du har psykisk og fysisk overskud til at være en ekstra voksen i et barns liv.
  • Inden du bliver godkendt som voksenven, skal du være indstillet på at gennemgå et screenings-interview, et hjemmebesøg af to matchere samt at deltage i et voksenven-kursus.
  • Når du er godkendt og matchet med et barn, skal du deltage i et par årlige netværksmøder med andre voksenvenner i Børns Voksenvenner, hvor I udveksler erfaringer.
  • Du har lyst til at gøre en frivillig indsats, som gør en kæmpe forskel for et barn.

Køn, uddannelse, alder og etnicitet er naturligvis underordnet.

Hvad laver du og barnet sammen?

Som voksenven mødes du typisk 2-4 gange om måneden med dit venskabsbarn. I bestemmer selv, hvad I laver; I kan tage til fodboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke. Aktiviteterne vil ofte foregå hos dig eller ude, og du er som udgangspunkt ansvarlig for at hente og aflevere barnet.

Hverken Børns Voksenvenner eller barnets forælder forventer, at du som voksenven involverer dig i resten af familien med andet end praktiske aftaler om afhentning og lignende. Det er det enkelte barn, som er i centrum.

Hvordan skaber vi venskaber?

De børn, som får en voksenven, er typisk mellem 6 og 12 år. Årsagen til, at barnet mangler en ekstra fortrolig voksen og rollemodel i sit liv kan skyldes skilsmisse, dødsfald eller svære handicaps i familien. Vi matcher ikke børn, der har behov for et professionelt, socialpædagogisk tilbud.

Børns Voksenvenner har dannet venskaber siden 1990. Venskabet mellem dig og barnet dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab.

Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på besøg hos både voksenven og barnets familie. Vi matcher som udgangspunkt børn og voksne af samme køn, og vi lægger desuden vægt på geografisk afstand, fælles interesser og ikke mindst kemi. Du og barnet møder selvfølgelig hinanden, inden I siger ja til et venskab med hinanden.

Matchet foretages altid af to personer fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse, som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver.

Her kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber. Der kan være mindre lokale forskelle.

 

Proces for match
Hvilken støtte får du i venskabet?

Børns Voksenvenner følger venskabet tæt det første år, og som voksenven mødes du med andre voksenvenner flere gange årligt til de obligatoriske netværksmøder, hvor I deler og drøfter historier og udfordringer. Derudover kan du løbende kontakte vores matchere, som støtter og hjælper, hvis du har brug for rådgivning om venskabet.

Efter venskabets første år, har du fortsat mulighed for at deltage i netværksmøder, og vores matchere står selvfølgelig også klar til at hjælpe og støtte.

 

Er du helt klar til at blive voksenven, og kan du svare JA til nedenstående?

  • Jeg ved, hvilke kriterier der er for at blive voksenven.
  • Jeg ved, hvilket ansvar der følger med at være voksenven.
  • Jeg kender processen for at blive voksenven.

Så gå videre til ansøgningsskemaet ved at trykke på knappen.

Hvervefolder for voksenvenner - Klik for at læse


Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan blive voksenven, eller har du andre spørgsmål? Kontakt din lokalforening
 

Bliv voksenven - Børns Voksenvenner