Alle har brug for en at se op til - Bliv storebror eller storesøster

Bliv storebror eller storesøster

Er du 20-35 år, og har du lyst til at gøre en livsvarig forskel for en 11-15 årig?

Som frivillig storebror eller storesøster kan du være med til at give en ung mere mod og selvtillid i en tid med identitetsdannelse og udvikling. De børn/unge, som får en storebror eller storesøster, er oftest mellem 11 og 15 år, og du bliver en rollemodel og en ekstra fortrolig voksen i deres liv. Venskabet giver den unge øget trivsel, selvværd og mod på nye udfordringer.

I mødes ca. 2-4 gange om måneden i et par timer, og I bestemmer helt selv, hvad I gerne vil lave sammen – det er relationen og nærværet, der er i centrum. 

I videoen herunder kan du få et bedre indtryk af, hvad det vil sige at være frivillig storebror/storesøster, og under videoen kan du finde mere information.

 

 

Hvem kan blive storebror eller storesøster?

Det er først og fremmest sjovt at være storebror eller storesøster. Men det er også et stort ansvar og meget betydningsfuldt. For at sikre et godt og holdbart venskab har vi en række kriterier, som du skal kunne imødekomme og være indstillet på at leve op til:

 • Du er mellem 20 og 35 år.
 • Du skal kunne fremvise en ren straffe- og børneattest.
 • Du har tid i hverdagen til at mødes med barnet et par timer 2-4 gange om måneden.
 • Du ser dig selv blive boende i området de næste par år.
 • Inden du bliver godkendt som storebror eller storesøster, skal du være indstillet på at gennemgå et screenings-interview, et hjemmebesøg af to matchere samt at deltage i et kursus.
 • Når du er godkendt og matchet med et barn, skal du deltage i et par årlige netværksmøder med andre storebrødre og storesøstre i Børns Voksenvenner, hvor I udveksler erfaringer og får råd og vejledning.
 • Du vil deltage i og støtte op om netværksskabende aktiviteter på tværs af venskaber.
 • Du har lyst til at gøre en frivillig indsats, som gør en kæmpe forskel for et barn i en sårbar tid.

Køn, uddannelse og etnicitet er naturligvis underordnet.

 

Hvad laver du og barnet sammen?

Som storebror eller storesøster mødes du typisk 2-4 gange om måneden med barnet. I bestemmer selv, hvad I laver; I kan tage til fodboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke. Aktiviteterne vil ofte foregå hos dig eller ude, og du er som udgangspunkt ansvarlig for at hente og aflevere barnet.

I bliver desuden inviteret til en række aktiviteter sammen med andre børn og frivillige fra Børns Voksenvenner. Som frivillig får du dermed et større socialt netværk. Samtidig giver det børnene mod på at deltage i andre fritidsaktiviteter i lokalområdet.

Hverken Børns Voksenvenner eller barnets forælder forventer, at du som storebror eller storesøster involverer dig i resten af familien med andet end praktiske aftaler om afhentning og lignende.

 

Hvad får du som frivillig?

Ud over at gøre en kæmpe forskel for et sårbart barn, får du som frivillig storebror eller storesøster:

 • et helt specielt venskab
 • et større netværk
 • del i et sjovt fællesskab
 • kursus og netværksmøder det første år
 • støtte og sparring fra Børns Voksenvenner
 • styrkede personlige og faglige kompetencer
 • et forbedret CV.
Hvordan skaber vi venskaber?

De børn, som får en storebror eller storesøster, er mellem 11 og ca. 15 år. Årsagen til, at barnet mangler en ekstra fortrolig voksen og rollemodel i sit liv kan skyldes skilsmisse, dødsfald eller svære handicaps i familien. Vi matcher ikke børn, der har behov for et professionelt, socialpædagogisk tilbud.

Børns Voksenvenner har dannet venskaber siden 1990. Venskabet mellem dig og barnet dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab.

Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på besøg hos både storebror eller storesøster, barnet og familien. Vi matcher som udgangspunkt børn og voksne af samme køn, og vi lægger desuden vægt på geografisk afstand, fælles interesser og ikke mindst kemi. Du og barnet møder selvfølgelig hinanden, inden I siger ja til et venskab med hinanden.

Matchet foretages altid af to personer fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse, som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver.

Her kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber. Der kan være mindre lokale forskelle.

Matchproces SBSS
Hvilken støtte får du i venskabet?

Børns Voksenvenner følger venskabet tæt det første år, og som storebror eller storesøster mødes du med andre storebrødre eller storesøstre flere gange årligt til de obligatoriske netværksmøder, hvor I deler og drøfter historier og udfordringer. Derudover kan du løbende kontakte vores matchere, som støtter og hjælper, hvis du har brug for rådgivning om venskabet.

Efter venskabets første år, har du fortsat mulighed for at deltage i netværksmøder, og vores matchere står selvfølgelig også klar til at hjælpe og støtte.

 
 

Er du helt klar til at blive storebror eller storesøster, og kan du svare JA til nedenstående?

 • Jeg ved, hvilke kriterier der er for at blive storebror eller storesøster.
 • Jeg ved, hvilket ansvar der følger med at være storebror eller storesøster.
 • Jeg kender processen for at blive storebror eller storesøster.

Så gå videre til ansøgningsskemaet ved at trykke på knappen herunder.

SBSS - Folder - Klik for at læse


Spørgsmål?
Er du i tvivl om, hvorvidt du kan blive storebror eller storesøster, eller har du andre spørgsmål? Kontakt os for at høre mere.

 

Bliv frivillig storebror eller storesøster     Alle har brug for en at se op til