Få en ven

Giv dit barn en voksenven

Det er ikke nødvendigvis alt, man som barn kan tale med sin mor eller far om. En voksenven erstatter ikke dig og din rolle som forælder, men er en ekstra voksen i dit barns liv og en rollemodel, som dit barn kan spejle sig i. Vi har skabt venskaber siden 1990, og vores erfaring er, at et venskab gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.

Voksenvenner er frivillige med både tid og overskud til at tage del i dit barns liv.  Alle voksenvenner gennemgår en grundig matchproces og uddannes ved Børns Voksenvenner, inden de godkendes. Det er gratis at få en voksenven.

 

Hvem kan få en voksenven?

For at sikre et godt og holdbart venskab mellem dit barn og en voksenven, har vi disse kriterier:

  • Dit barn er mellem 6 og cirka 12 år.
  • Du og dit barn har ingen eller kun sporadisk kontakt til den anden forælder.
  • Dit barn har et spinkelt netværk med få tætte voksenrelationer.
  • Du bor måske alene med dit barn, eller der er svær sygdom eller svære handicaps blandt den øvrige del af familien.
  • Dit barn ønsker selv at få en ekstra voksen i sit liv.
  • Da voksenvennen ikke skal have en bestemt faglig baggrund, og da det er en frivillig indsats, kan vi desværre ikke påtage os at hjælpe børn, der har behov for et professionelt, socialpædagogisk tilbud.
Hvad laver dit barn og voksenvennen sammen?

Dit barn og voksenvennen mødes typisk 2-4 gange om måneden. De bestemmer selv, hvad de laver; de kan tage til fodboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke. Aktiviteterne foregår hos voksenvennen eller ude, og voksenvennen er som udgangspunkt ansvarlig for at hente og aflevere dit barn, medmindre I aftaler andet.

Hverken Børns Voksenvenner eller voksenvennen forventer, at du som forælder involverer voksenvennen i resten af familien med andet end praktiske aftaler om afhentning og lignende. Det er det enkelte barn, som er i centrum.

Hvordan skaber vi venskabet?

Vores voksenvenner er frivillige i alle aldre med vidt forskellige uddannelsesbaggrunde og interesser. Fælles for dem er dog, at de har en ren børne- og straffeattest, og at de har tid og overskud i hverdagen til at være en ekstra voksen i et barns liv. Voksenvenner deltager desuden på et obligatorisk kursus hos Børns Voksenvenner, hvor de bliver klædt på til opgaven, før de kan blive godkendt.

Børns Voksenvenner har dannet venskaber siden 1990. Venskabet mellem dit barn og voksenvennen dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab.

Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på besøg hos både voksenvennen samt hos dig og dit barn. Vi matcher som udgangspunkt børn og voksne af samme køn og lægger desuden vægt på geografisk afstand, fælles interesser og ikke mindst kemi. Du og dit barn møder selvfølgelig voksenvennen, inden I siger ja til et venskab.

Matchet foretages altid af to matchere fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver. Vores matchere følger venskabet tæt det første år. Som forælder kan du løbende kontakte dem, hvis du har brug for rådgivning om venskabet – også efter venskabets første år.

Herunder kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber. Der kan være mindre lokale forskelle.

 

Proces for match - Børns Voksenvenner

Er dit barn helt klar til at få en voksenven, og kan du svare JA til nedenstående?

  • Jeg ved, hvilke kriterier der er for at få en voksenven.
  • Jeg kender processen for at få en voksenven.
  • Mit barn ønsker selv at få en voksenven.

Så gå videre til ansøgningsskemaet ved at trykke på knappen.

Hvervefolder


Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn kan få en voksenven, eller har du andre spørgsmål? Kontakt din lokalforening.

Alle henvendelser er fortrolige.

 


 

Se vores Facebookside - Børns VoksenvennerSe vores Instagramprofil - Børns VoksenvennerSe vores Linkedin - Børns Voksenvenner