Gå til hovedindhold

Bliv voksenven

Har du tid, lyst og overskud til at være en fortrolig voksen og rollemodel for et barn, der savner en ekstra voksen i sit liv? Som frivillig voksenven får du mulighed for at give et barn mere tryghed, øget selvværd og mod på nye udfordringer. Barnet er typisk mellem 6 og 12 år, og en voksenven kan være i alle aldre.

Du ansøger om at blive voksenven længere nede på siden.

 

Bliv klogere på voksenven-programmet

Hvem kan blive voksenven?

Det er et stort ansvar og meget betydningsfuldt at være voksenven for et barn. Derfor er der en række kriterier og forpligtelser, du skal kunne imødekomme og være indstillet på at leve op til:

  • Du skal kunne fremvise en ren straffe- og børneattest.
  • Du har tid i hverdagen til at mødes med et barn et par timer 2-4 gange om måneden.
  • Du har psykisk og fysisk overskud til at være en ekstra voksen i et barns liv.
  • Du har lyst til at gøre en frivillig indsats, som gør en kæmpe forskel for et barn.
  • Inden du bliver godkendt som voksenven, skal du være indstillet på at gennemgå et screenings-interview, et hjemmebesøg af to matchere samt at deltage i et godkendelseskursus med andre voksenvenner (ca. 4 timer).
  • Når du er godkendt og matchet med et barn, skal du deltage i et par årlige netværksmøder med andre voksenvenner i Børns Voksenvenner, hvor I udveksler erfaringer.

Køn, uddannelse, alder og etnicitet er naturligvis underordnet.

Hvad laver du og barnet sammen?

Som voksenven mødes du typisk 2-4 gange om måneden med dit venskabsbarn. I bestemmer selv, hvad I laver; I kan tage til fodboldkamp, gå en tur, spille spil, lave mad eller bare være sammen og snakke. Det er nærværet og relationen, der er i fokus. Aktiviteterne vil ofte foregå hos dig eller ude, og du er som udgangspunkt ansvarlig for at hente og aflevere barnet.

Hverken Børns Voksenvenner eller barnets forælder forventer, at du som voksenven involverer dig i resten af familien med andet end praktiske aftaler om afhentning og lignende. Det er det enkelte barn, som er i centrum.

Hvordan skaber vi venskaber?

De børn, som får en voksenven, er typisk mellem 6 og 12 år. Årsagen til, at barnet mangler en ekstra fortrolig voksen og rollemodel i sit liv kan eksempelvis skyldes skilsmisse, dødsfald eller svære handicaps i familien. Vi matcher ikke børn, der har behov for et professionelt, socialpædagogisk tilbud.

Børns Voksenvenner har dannet venskaber siden 1990. Venskabet mellem dig og barnet dannes på baggrund af vores systematiserede og grundige matchproces. Det kan godt tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab.

Vores uddannede matchere foretager interviews og tager på hjemmebesøg hos både voksenven samt hos barnet og dets familie. Vi matcher ud fra blandt andet personlighed, interesser, kemi og geografisk afstand. Du og barnet møder selvfølgelig hinanden, inden I siger ja til et venskab med hinanden.

Matchet foretages altid af to personer fra Børns Voksenvenner, hvoraf mindst den ene har en relevant uddannelse, som fx pædagog, lærer, psykolog eller socialrådgiver.

Herunder kan du se, hvordan processen med at danne venskaber som hovedregel forløber.

Godkendelses- og matchproces i Børns Voksenvenner

Hvilken støtte får du i venskabet?

Børns Voksenvenner følger venskabet tæt det første år, og som voksenven mødes du med andre voksenvenner flere gange årligt til de obligatoriske netværksmøder, hvor I deler og drøfter erfaringer, udfordringer og spørgsmål. Derudover kan du løbende kontakte vores matchere, som støtter og hjælper, hvis du har brug for rådgivning om venskabet.

Efter venskabets første år, er du meget velkommen til at fortsætte med at deltage i netværksmøderne, og vores matchere står selvfølgelig også klar til at hjælpe og støtte, hvis du har brug for det.

 

 

Er du helt klar til at blive voksenven, og kan du svare JA til nedenstående?

  • Jeg ved, hvilke kriterier der er for at blive voksenven.
  • Jeg ved, hvilket ansvar der følger med at være voksenven.
  • Jeg kender processen for at blive voksenven.

Så gå videre til ansøgningsskemaet ved at trykke på knappen.

 

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan blive voksenven, eller har du andre spørgsmål? Så kontakt din lokalforening her.

Alle henvendelser er anonyme.

 

Følg med

På vores sociale medier finder du masser af historier og billeder fra glade venskaber landet over:

Se vores Facebookside - Børns Voksenvenner
Se vores Instagramprofil - Børns Voksenvenner
Se vores Linkedin - Børns Voksenvenner

Hvem er Børns Voksenvenner?

Børns Voksenvenners vision er at gøre en positiv langvarig forskel for børn og unge med spinkle voksennetværk. Vi skaber betydningsfulde venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel, og frivillige voksne med tid og lyst til at gøre en forskel for et barn.

Kontakt os

Åbningstider

Mandag til torsdag:
Kl. 10.00 - 16.00

Fredag:
Kl. 10.00 - 15.00